Formularz rekrutacyjny online

Rekrutacja do Szkoły Liceum Mistrzostwa Sportowego SMS BCEiS

Wszystkich kandydatów zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

  Dane osobowe kandydata

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.


  [cf7mls_step cf7mls_step-1 "Dalej" ""]

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.  [cf7mls_step cf7mls_step-2 "Wróć" "Dalej" "Step 2"]

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  [cf7mls_step cf7mls_step-3 "Wróć" "Dalej" "Step 3"]

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  [cf7mls_step cf7mls_step-4 "Wróć" "Dalej" "Step 4"]

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  Polityka Prywatności
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego BCEiS w Zawoi. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wilczna 1570, 34-223 Zawoja, e-mailowo: sekretariat@sms-bceis.pl
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego BCEiS w Zawoi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art.. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
  3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

  [cf7mls_step cf7mls_step-5 "Wróć" "Step 5"]

  Scroll to Top