O nas

Liceum Mistrzostwa Sportowego Beskidzkie Centrum Edukacji i Sportu powstało w 2021 roku. Jesteśmy pasjonatami sportu i kierujemy się zasadami jakie obowiązują w sporcie. Działalność naszej szkoły charakteryzują profesjonalizm oraz wysoka skuteczność. Naszym uczniom staramy się zaszczepić wartości sportowe, które bardzo często pomagają w życiu codziennym, jak: punktualność, zaangażowanie, systematyczność, walka ze słabościami, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z sukcesami, samodoskonalenie, zdrowy tryb życia. To tylko część cech, jakie budują pozytywny wzorzec młodego sportowca, a jednocześnie wyposażają młodzież w umiejętności wspierające ich proces dorastania.

   Ideą powstania szkoły było umożliwienie uczniom powiatu suskiego oraz osobom spoza powiatu uczestnictwo w edukacji realizującej podstawę programową oraz oferującej atrakcyjny pakiet zajęć sportowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu młodzież pasjonująca się sportem zyskuje możliwość uczestnictwa w procesie edukacji w połączeniu z rozwojem własnych zainteresowań oraz umiejętności z zakresu dedykowanych przez nasza szkołę aktywności fizycznych. Wierzymy, że tworząc taką alternatywę, stajemy się miejscem, w którym każdy uczeń ma szansę rozwijać się we właściwym dla siebie środowisku rówieśników, gdzie wspólne pasje oraz dążenia pomagają zawierać przyjaźnie, a zdrowa rywalizacja uczy szacunku do drugiego człowieka oraz niezbędnej w codziennym życiu samodyscypliny.

   Świadomi, że kariera szkolna to ten etap naszego życia, który wspiera dzieci oraz młodzież w kształtowaniu dojrzałych postaw życiowych oraz otwiera drogę do dalszego rozwoju, jak studia czy też kariera zawodowa, kładziemy równy nacisk na wszystkie przewidziane w podstawie programowej dziedziny edukacji. Sport jest z kolei tym, co scala naszą młodzież, stanowi jej wspólną przestrzeń do rozmów, działania, a tym samym do budowania wzajemnych relacji. Dlatego też edukacja i sport w naszym liceum stanowią nierozłączną całość.

Działalność Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Beskidzkie Centrum Edukacji i Sportu w Zawoi ma na celu stworzenie optymalnych warunków do kompletnego rozwoju młodych ludzi łącząc edukację ze sportem. W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie realizują podstawę programową Liceum Ogólnokształcącego zatwierdzoną przez właściwego Ministra, natomiast szkolenie sportowe opierają się na programach szkolenia sportowego odpowiednich związków sportowych.

Najważniejszym celem realizowanym poprzez Szkołę jest przygotowanie ucznia do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym z jednoczesnym wyszkoleniem uniwersalnego pod względem techniczno – taktycznym, motorycznym i mentalnym zawodnika, który po dalszym szkoleniu będzie przygotowany do udziału w zawodach na optymalnym poziomie sportowym adekwatnym do swoich predyspozycji i możliwości.

Wybierając SMS BCEiS w Zawoi trafisz do środowiska ludzi zorientowanych na rozwój, gdzie  priorytetem jest indywidualny rozwój każdej uczennicy i każdego ucznia. Współpracujemy z klubami, które uczestniczą we współzawodnictwie organizowanym przez poszczególne Związki Sportowe. Współpraca ta zapewnia nam stałą możliwość zgłaszania naszych uczniów do udziału w ligowym współzawodnictwie celem zapewnienia odpowiedniej ilości startów poszczególnym zawodniczkom i zawodnikom.

 

Wybierając LO SMS BESKIDZKIE CENTRUM EDUKACJI i SPORTU, zyskujecie:

– codzienny trening w wymiarze łącznie 16 godzin lekcyjnych tygodniowo prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską,

– doświadczoną kadrę pedagogiczną,

– wsparcie trenerów prowadzący zajęcia z licencjami UEFA PRO, UEFA A, trenera biegów górskich z bardzo bogatą historia zawodniczą oraz trenerską, a także trenera tańca, który jest właścicielem największej akademii tańca w powiecie suskim,

– rozkład zajęć dydaktycznych ułożony w taki sposób, aby optymalnie współdziałał z planem treningowym,

– transport na obiekty sportowe pod opieka trenera

– możliwość udziału w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez współpracujące ze szkołą kluby,

– możliwość udziału w turniejach i meczach sparingowych, konkursach tanecznych, zawodach biegowych,

– zdrową rywalizację na treningach (poranne, popołudniowe) w gronie ambitnych zawodników oraz grę na wysokim poziomie,

– udział w obozach sportowych,

– opiekę i nadzór wysokiej klasy specjalistów z zakresu treningu motorycznego i ogólnorozwojowego,

– gwarancję właściwego procesu szkoleniowego w sprawdzonym systemie, który płynnie pozwala przejść z rywalizacji dziecięcej do młodzieżowej i z treningu młodzieżowego do seniorskiego,

– realizację programu szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej,

– realizację programu szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,

– realizację programy Polskiego Związku Gimnastyki Artystycznej,

– realizację programu szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Scroll to Top