Nowe legitymacje szkolne

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 13 lipca 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie,
które zabrania szkołom wystawiania legitymacji nowych oraz duplikatów w
wersji papierowej.
Nowe legitymacje będą podobne do legitymacji studenckich (plastikowe, w
rozmiarze karty bankowej).
W związku z tym wyrobienie duplikatu może potrwać około miesiąca
(będziemy musieli je najprawdopodobniej zamawiać w firmie zewnętrznej).
Przypominam, że jeśli ktoś nie ma ważnej legitymacji, istnieje możliwość
jeszcze jej przedłużenia. Legitymacja jest ważna do 30 września danego
roku.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji należy zgłosić się do
sekretariatu z aktualnym zdjęciem i uiścić opłatę w wysokości 9,00 zł za
wydanie duplikatu.
Legitymacje szkolne w postaci papierowej wydane przed dniem wejścia w
życie rozporządzenia, zachowują ważność do czasu zakończenia przez
ucznia kształcenia w danej szkole.

Scroll to Top