REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 (3 wolne miejsca) oraz klasy 2 (3 wolne miejsca) do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Beskidzkie Centrum Edukacji i Sportu. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy na następujące profile:

1. PIŁKA NOŻNA: Andrzej Rybarski

2. TANIEC: Mateusz Pochopień

3. BIEGI GÓRSKIE: Tomasz Klisz

Zapewniamy naukę zgodnie z podstawą programową MENiS w tym język angielski oraz geografia w trybie rozszerzonym

Drugi język obcy: język niemiecki

Zajęcia sportowe odbywają się codziennie na obiektach szkolnych.

Zapewniamy internat oraz dedykowaną linię busów Jordanów-Zawoja, Sucha Beskidzka-Zawoja

Więcej pytań pod numerem telefonu 792 261 220

e-mail: sekretariat@sms-bceis.pl

Scroll to Top